Simone Vilalta (Chrisostome)

Simone Vilalta

Su historia

Un regalo para Monette

Simone Vilalta

Sus recuerdos

Con la colaboración de l'Amicale française de Mauthausen